Verken sosialsjefen eller lensmannen hugsa så mykje om Øvrelid-familien