Levekårsutvalet godkjende planane om utbygging

foto