Folkehelseinstituttet er spesielt merksam på ny virusvariant

foto