Internatbygget skal rivast, resten skal byggjast om. Det er det tidlegare skulebygget til Sunnmøre Folkehøgskule som denne veka må til pers. I første omgang er det innandørs arbeid som vert sett i gang. Først over jul vil riveprosessen utandørs starte. Ferdig rehabilitert skal det kommunale bygget stå klart i februar 2010. Her blir det plass til helsestasjon, barnevern, musikk- og kulturskule og kompetansesenter. Også det kommunale eigedomsselskapet, Ulstein eigedomsselskap, får kontora sine i bygget på Reiten. I dag leiger Ulstein kommune lokale ulike stader i Ulsteinvik for å dekke behovet sitt for kontor- og undervisningsplass.

Her skal det rivast: Fungerande leiar i Ulstein eigedomsselskap, Per Dimmen utanfor bygget og treet som skal bort på det tidlegare SUFH-bygget i Ulsteinvik.<B>,</B>