I år har 10.509 ungdommar vald å konfirmere seg humanistisk, noko som er om lag 17,4 prosent av årskullet.

Neste år har 18,2 av årskullet meld seg på til humanistisk konfirmasjon, skriv Fritanke.no.

På grunn av den nye folkeregisterlova kunne Human-Etisk Forbund (HEF) og andre livssynssamfunn i år ikkje hente ut adressene til fjortenåringane frå folkeregisteret og sende ut brev, slik dei har gjort før. Det har organisasjonen vore spent på om kom til å ha nokon effekt.

Organisasjonen har prøvd å kompensere gjennom andre typar kampanjar, fortel seremonirådgivar i HEF Siri Sandberg.

– Vi har satsa på å vere synlege i sosiale medium. Vi har hatt film, bilete og artiklar som vi har delt i sosiale medium, og som har vore retta mot målgruppa og foreldra deira. Kommunikasjonsavdelinga har òg laga annonsar og plakatar som lokallaga har kunna bruke, seier Sandberg til Fritanke.no.