Bak arrangementet på Hareid Hotell står Hareid Næringsforum. Dagleg leiar Rakel Dyrhaug meiner sentrumsplanlegging går rett inn i to område som Hareid kommune no arbeider med: Tettstadutviklingsprosjektet og parkeringsproblematikken i Hareid sentrum.

Ho håper både politikarane og medlemene i Hareid Næringsforum finn temaet så interessant at dei møter opp på Hareid Hotell  neste onsdag.

Innleiar Odd Midtskog har utdanning innan marknadsføring og logistikk. Han har vore sentrumsleiar i Trondheim i 15 år og var Norges første sentrumsleiar. Midtskog var blant anna initiativtakar til Norsk Sentrumsforum, som i dag har skifta namn til Norsk Sentrumsutvikling. Dei siste sju åra har han vore fast forelesar for Kommunenes Sentralforbund si vidareutdanning for planleggjarar. Tidlegare i år fekk han overrekt Norsk Sentrumsutvikling sin heiderspris for 2012.

I fjor inviterte Hareid Næringsforum det nye kommunestyret og administrasjonen i Hareid kommune til samling ved Ishavsmuseet Aarvak. Då var fokuset i første rekkje å orientere det nye kommunestyret om Hareid Næringsforum. I år tek dei altså eit skritt vidare, og vil ha i gang ein debatt om korleis tettstaden Hareid skal sjå ut i framtida.

Det blir lagt opp til diskusjon, oppsummering og lett servering.