Ulstein kulturskule har gjennomført brannøving i lokala på Reiten. Alarmen gjekk ein ettermiddag medan elevar sat og øvde på instrumenta sine.

I rapporten kjem det fram at lyden på alarmen er for svak, så lærarane høyrde han ikkje. Rektor Astrid Dagestad føreslår at dette kan betrast med blinkande lys.

Eine naudutgangen lét seg ikkje opne.

Det var 8 tilsette og 20 elevar som deltok på øvinga. Alle stilte opp på tilvist plass. Evakueringa tok to til tre minutt.