Bent Høie: – Det kunne ha gått skikkeleg gale

foto