Meiner lensmannskontoret bør liggje i eit kommunesenter

foto