Helsedirektoratet: Dette blir forventa av kommunane når Noreg blir opp opna