- Eg håpar at folk som ikkje er råka av situasjonen kan vise respekt og støtte

foto