Torsdag kveld vert faklane tende for Mork og mot sommarstengd fødeavdeling