Isen har lagt seg på Bugardsdammen og Grimstadvatnet – men pass likevel på

foto