Har du landets beste drikkevatn?

foto
Reinseanlegget til Hareid Vassverk er første stopp for drikkevatnet på vegen frå Hammarstøylvatnet og ut til forbrukarane. No er to lokale vassverk med i kåringa av fylkets beste drikkevatn. Foto: Jorulf Myrene