Sjøsette to betongflåtar - den eine var deira største nokosinne