Milliardar til forsvar og helse, og millionar til veg i revidert nasjonalbudsjett