Havila Ariel ASA har inngått ein avtale med Fjord 1 om sale/leaseback av Bilfergen MF "Fanafjord”.

Havila Ariel ASA har inngått ein avtale med Fjord 1 om sale/leaseback av Bilfergen MF "Fanafjord”.

Investeringen er i tråd med selskapets investeringspolicy om å investere i det dei meiner er lange og sikre kontantstrømmer med liten motpartsrisiko. Fjord 1 eigast av Sogn og Fjordane fylkeskommune (59 %) og Møre og Romsdal fylkeskommune (41 %).

Selskapets uttalte målsetjing om årlig utbetaling til selskapets aksjonærer ligg fast og utbyttekapasiteten styrkast ytterligare gjennom denne investeringen.

Transaksjonen gjennomføres i 2010 betinget av bl.a. tilfredstillende Due Dilligence. Havila Ariel ASA har i 2010 foretatt investeringer til en verdi av NOK 640 mill. Etter at handelen er gjennomført har dei ei portefølje beståande av seks eigendommar med totalt ca. 88 500 m2 leigeareal samt tre skip. Alt dette med ein verdi på ca. NOK 3,5 mrd.