Avisa registrerte heile 336 stemmer, og 161 av desse - eller 47,9 prosent - vil ha fleire butikkar i Ulsteinvik. 20,2 prosent svarte nei - og meiner her er nok butikkar, medan 31,8 prosent synest her er for mange butikkar allereie. Spørsmålet i veke 13 er dette: "Har du opplevd mobbing på arbeidsplassen?".