Geir Eilertsen kan fortelje at det er bilforretninga deira som utvidar. Med meir plass kan dei ta inn fleire bilar for sal. Når det nye bygget står ferdig, vil dei ha til saman 1100 kvm med bilforretning. Tilbygget har to etasjar og er planlagt ferdig over påske.