Økonomileiaren i Hareid er svært glad for den gode skatteinngangen det siste året. Med dei tala som no ligg føre vil kommunen kunne betale ned 2,5 millionar kroner av det akkumulerte underskotet på 8,5 mill. - Og skulle vi kome ut med eit overskot, når alt har roa seg, er planen å bruke pengane til ei ekstraordinær underskotsnedbetaling, seier han. Meir om saka i papirutgåva laurdag.