Opplæringskontoret for kommunale lærlingar på Ytre Søre har tilhald ved Ressurssenteret på Hareid. Dagleg leiar Greta Sandanger opplyser at dei for tida har ansvaret for 22 lærlingar. Dei skal ta fagbrev som barne- og ungdomsareidarar, institusjonskokkar, aktivitørar, IKT driftsfag, kontorfag og omsorgsfag. Sistnemnde får snart nemninga helsefagarbeidarar. Tidlegare var hjelpepleiarutdanning på tre år. Heretter blir ein helsefagarbeidar etter å ha gjennomført to år som lærling og to år på skule. I tillegg til dei 22 ungdomane er det ein del vaksne folk som har jobba i bedrifter i mange år som melder seg opp til fagprøve.

Ein lærling per 1000 innbyggjar

Greta Sandanger Goksøyr veit det er mange ungdomar som har lyst til å bli lærlingar, men som trur det er nærast umogleg å få lærlingplass i kommunalfag. Det synest ho er trist. Ein tommelfingerregel seier at kommunane bør ta imot ein lærling per 1000 innbyggjar. Og det er ikkje alle kommunane på Ytre Søre som har så mange lærlingar i kommunale fag. Kommunane bør tenkje rekruttering. I dag er mange av dei tilsette mellom 50 og 60 år og kampen om arbeidskrafta er hard. Tenk langsiktig. Inntak av lærlingar kan også føre til fleire innbyggjarar, tipsar Goksøyr. Ho peikar på at det ved kommunale arbeidsplassar i mange samanhengar kan vere behov for ung arbeidskraft.

Ønskjer tettare samarbeid med Ørsta og Volda

Opplæringskontoret for kommunale lærlingar dekkjer kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein. Men Greta S. Goksøyr kunne i mange samanhengar tenkt seg eit tettare samarbeid med Ørsta, Volda og Vanylven. Det ville vere naturleg, og føre til at endå fleire fekk seg lærlingplass, slår Goksøyr fast. Ei viss utveksling over kommunegrensene mellom Ytre og Søre Sunnmøre er alt på gang. Robert Watne frå Volda skal bli barne- og ungdomsarbeidar og er inne i sitt andre år som lærling ved Hareid ungdomsskule og Hareid barneskule. I staden for å pendle til Volda kvar dag bur han på hybel i Ulsteinvik på kvardagane. Det er greitt å vere lærling, oppsummerer Robert. Til liks med Bente Susann Larsen frå Herøy, som har opplæringsplass ved kjøkkenet på Hareid sjukeheim, får han utbetalt ca. 8500 kroner i løn kvar månad. Summen skal utgjere om lag 80 prosent av ei fagarbeidarløn, skyt Goksøyr inn. Men reiseutgiftene frå Volda og Herøy må dei punge ut med sjølve. Både Larsen og Watne er lærlingar på andre året. Vi slepp i alle fall å ta opp studielån, kommenterer Bente Susanne Larsen. Stillingane som institusjonskokk veks ikkje på tre, og Larsen lurer på å ta påbygging neste år. Kanskje kjem ho til å gå vidare på høgskule også etter kvart. Å bli matteknolog lokkar litt. Når Robert Watne er ferdig med læretida si på Hareid vil han jobbe litt i ein barnehage. Helst i Volda eller Ørsta. Men han ser ikkje bort frå at det blir meir skule seinare. Uansett er det fornuftig å ha eit fagbrev i botnen. Eg lærer mykje meir i praksis enn eg hadde gjort viss eg skulle sitje på ein skulebenk å ta imot teori om barne- og ungdomsarbeid, meiner Robert Watne.