Frå pressemeldinga "Slutningen er i direkte kontinuasjon av kontrakten som ender 8. desember og sikrer rederiet nær 100% høyere inntjening i 1. halvdel av 2009 enn i samme periode av innevære år hvis en antar full utnyttelsesgrad fremover. Meglerhuset JGO i Kristiansand er megler på jobben."