Kystverket vil utdjupe Skinnabrokleia, Svædet og Kyrkjefluda