Vil jobbe for nøytralt seremonirom i nytt kulturhus