Jobbar vidare for ny kyrkje: – Kjenner oss ikkje forfordelte

foto