Kirkens Nødhjelp opplever eit sterkt engasjement i heile Noreg for naudhjelpsarbeidet på Haiti. Generalsekretær Atle Sommerfeldt kom tysdag tilbake til Noreg frå Haiti og har sterke skildringar frå den massive katastrofen der hjelpearbeid vil vere naudsynt i lang tid. Førstkommande onsdag (27. januar) kjem Sommerfeldt til Ulsteinvik for å ha inspirasjonssamling saman med dei frivillige i Kirkens Nødhjelp. Han kjem til å fokusere på både Haiti og Kirkens Nødhjelp sitt arbeid elles. Sommerfeldt sitt bodskap er at det er viktig å engasjere seg, han har sett at hjelpe kjem fram. På føremiddagen skal Sommerfeldt treffe elevane ved Sunnmøre Folkehøgskule. På kvelden skal Kirkens Nødhjelp på Søre Sunnmøre ha inspirasjonssamling med han.