Ordrereserven utgjorde 2,1 milliarder kroner pr 31. mars etter en ordreinngang på 359 millioner kroner i første kvartal 2009. Ordrereserven er omlag på same nivå som for 12 måneder sidan og gir en relativt god visibilitet for 2009. - ODIM presenterer et tilfredsstillende resultat for første kvartal 2009. Naval & Power leverte et rekordresultat med mer enn dobling av både omsetning og driftsresultat. For Subsea & Deepwater Installation har det vort ei positiv utvikling i ordrereserven og området er involvert i fleire store anbudskonkurransar. Utsiktene for Offshore Service Vessels er mer utfordrande drive av mangel på prosjektfinansiering og redusert leite- og boreaktiviteter, sier konsernsjef Jogeir Romestrand i en kommentar. - ODIM vil aktivt møte dei kortsiktige utfordringane ved å introdusere nye kostnadssparande løysingar og teknologi til kundane. ODIM har gjennom første kvartal introdusert og aktivt marknadsført den banebrytende ankerhandteringsløysinga ODIM Smart AHTS™, og tilbakemeldingene har vore svært gode. I tillegg vil ODIM fortsette å ekspandere verksemda innenfor segmentet After Sales & Service. Gjennom oppkjøpet i Singapore vil vi styrke vår tilstedeværelse i den raskt veksende asiatiske marknaden, sier Romestrand.