Rolls-Royce står for skipsdesign og utstyrspakke til to nye offshorefartøy som skal byggast ved Jiangsu Eastern Heavy Industries Co., Ltd verftet i Kina. Kontraktsverdien for Rolls-Royce er på om lag 111 millionar kroner, og kontraktane inkluderar også opsjon om bygging av to fartøy til.- Kina er ein spanande marknad for oss, og vi ser positivt på aktiviteten der framover. Jiangsu Eastern Heavy Industries Co., Ltd  er ein ny samarbeidspartnar for oss i Offshoresegmentet i Rolls-Royce, og vi er veldig glade for at dei no satsar på oss som leverandør av design og utstyr til desse avanserte nybygga,  seier Per Kristian Furø, salgssjef ved designavdelinga i Ulsteinvik.Båtane er plattform supply fartøy (PSVar) som skal nyttast til å frakte utstyr, samt fast og flytande last til og frå olje- og gassplattformer verda over. Den integrerte utstyrspakken frå Rolls-Royce er omfattande,  og inneheld hovudmotorar, akselgeneratorar og tavler frå Bergen, propellar og thrusterar frå Ulsteinvik, automasjon- og kontrollsystem frå Longva samt styremaskin, ror og dekkmaskineri frå Brattvåg.- Det at dette er eit nytt verft for oss gjer naturleg nok at vi må følgje dei opp tettare under byggeprosessen, men det skapar også tettare relasjonar. No ser vi fram til byggestart, seier Furø. Designtypen er UT 755 LN, den mest populære fartøytypen til Rolls-Royce, med over 180 fartøy i operasjon eller i ordre.

I følgje Rolls-Royce er stadig meir effektive skrogdesign og designløysingar som minimerer innverknaden på miljøet og forbetrar komforten og tryggleiken for mannskapet, kjenneteiknet på dei nyare UT 755- modellane.Båtane er klare for levering i løpet av 2014.

- Kina er ein spanande marknad for oss, og vi ser positivt på aktiviteten der framover,  seier Per Kristian Furø, salgssjef ved designavdelinga i Ulsteinvik. Foto: Rolls-Royce