Politiet har meldt ei sak der det har blitt gjort innbrot i to bilar i Tjørvåg. Det skal mellom anna vere snakk om tjvueri av ein CD-spelar.

Politiet har sikra spor frå begge køyretøya.