Trafikktala for Kvivsvegen i juli viser at der har køyrt 1.600 bilar i døgnet.

Før jul var gjennomsnitten litt under 1.000 per døgn.

– Det er positive og overraskande store tal, seier Svein Sunde, tidlegare styreleiar i tidlegare Kvivsvegen AS, til Møre-Nytt.

Sunde minner om at vegen enno ikkje er omlagd til E39 og at det foregår mykje vegarbeid på strekninga og tilgrensande vegar.

Når det gjeld standarden på vegen, er tilbakemeldingane gode.

Kvivsvegen vert offisielt skilta om til E39 i desember.