Fleire fly frå Hovden

foto
Ørsta-Volda lufthamn har eit nedslagsfelt på 70 000 menneske. Utviklingsforum Hovden Lufthamn og Maritimt Foreining for Søre Sunnmøre meiner det er viktig med eit godt flytilbod til både Oslo, Bergen og Trondheim. Det er viktig for både næringslivet og innbyggarane. Foto: Ingvild Aursøy Måseide