Framleis høge kraftprisar, no kan straumstøtta slå inn