Søkjer om støtte til noko som vil hjelpe på rekruttering av legar