Like føre jul hadde ein mann eit ærend på El-Kjøp i Saunesmarka. Han vart køyrd dit av ein kjenning, og skulle vidare til Eiksund etter handelen. Mannen kryssa derfor riksvegen og gjekk bort til buss-skuret, som står i eit skogholt. Der er både busslomme og skilt på taket som fortel at det er ein buss-venteplass. Men nei, bussen kom aldri. Mannen var rett og slett lurt. Bussane svinga av frå riksvegen vel 100 meter lenger oppe, for å plukke opp elevar ved UVS og køyre vidare ned Holsekerdalen. Ved litt etterrøking syner det seg at mannen ikkje er den første som har blitt lurt i dette buss-skuret. Det er eit problem for oss, vedgår Jarle Ringstad, avdelingsleiar i Ulstein for Buss Møre. Han opplyser at dei ønskjer å få skuret fjerna, og at dei fleire gonger har tatt saka opp med Statens vegvesen, utan resultat. Det er fleire år sidan skuret var på rutetraseen, og Ringstad fortel at det er mange som har vendt seg til busselskapet og fortalt at dei har blitt lurte. Fleire har mist ferja dei skulle ta frå Eiksund. At buss-skuret står der med skilt og det heile lagar ei masse plager for oss. Vi prøver å vere merksame, men når bussen kjem frå Hareid kan det vere vanskeleg å oppdage folk som står halvvegs inne i skuret. Ser vi der nokon, så prøver vi å stoppe før vi tek av til UVS og ropar dei opp til bussen, fortel Ringstad. Han vil no sende ei ny purring til Statens vegvesen.