"(Hareid, 6. februar 2007): ODIM fortsetter å styrke organisasjonen og det gleder oss å informere om at Kjetil Leine (42) er ansatt som divisjonsdirektør for Mooring & Deepwater Installation. ODIM ser et stort markedspotensial innenfor dypvannsmarkedet, noe som krever at selskapet forbedrer sin kapasitet ytterligere. Som leder for ODIMs divisjon for Mooring & Deepwater Installation vil Kjetil Leine konsentrere seg om oppbygging av organisasjon, kapasitetsøkning og prosjektgjennomføring. Leine har omfattende og internasjonal erfaring fra maritim industri. Han er i dag bosatt i Dubai, og ansatt i Rolls-Royce Marine som regiondirektør Rolls-Royce - Asia Pacific og administrerende direktør Rolls-Royce - Middle East. Han tiltrer stillingen i ODIM i løpet av sommeren. Kjetil Leine er utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim (daværende NTH), og kommer fra Herøy, en av nabokommunene til Hareid og ODIM. Per Ingeberg (48) er ansatt som konserndirektør Forskning og Utvikling (FoU). Ingeberg vil i hovedsak arbeide med å videreutvikle anvendelser av ODIM CTCU™ teknologi. Han har arbeidet i ODIM siden 1998, og vil i tillegg til sin nye stilling fortsette som administrerende direktør for FoU-selskapet ODIM Alitec AS. ODIM oppnådde både teknologisk og kommersielt gjennombrudd innenfor segmentet Mooring & Deepwater Installation i løpet av 2006. Med styrkingen av ledelsen i ODIM utvikles selskapets satsing på dypvannsmarkedet som planlagt." Så langt pressemeldinga frå Odim.