Det var Magne Grimstad (A) som kom med forslaget. Han vil at plandokumentet i staden skal fokusere på potesialet i regionen. Eit fleirtal på 4 røysta for forslaget, medan to røysta imot.