Vi seier oss leie for feilen og kryssar fingrar for tida framover.