– Det vart enda flottare enn det eg hadde trudd

foto