(NPK-NTB): Nav lovar at det er slutt på lange ventetider når du ringer. Onsdag opna dei det største offentlege kontaktsenteret i Noreg.

Nav har no kopla alle kontaktsentera sine på ei ny felles telefonlinje. 950 rådgjevarar rundt om i landet skal ta seg av førespurnadene som kjem på telefon til direktoratet.

Målet er at alle som ringer skal få svar innan 30 sekund.

Den store omlegginga skjer som følgje av mange klagar på at det var vanskeleg å få kontakt og at folk vart sett vidare utan å få svar.

– Vi var rett og slett ikkje gode nok. Derfor har vi jobba systematisk over lang tid med å få på plass både system og menneske. Det har vi klart og no yter vi langt betre service, seier Jørn Torbergsen, direktør for Nav Kontaktsenter.

No ringer ein ikkje lenger det lokale kontoret sitt, men eit felles kontaktsenter på telefonnummer 55 55 33 33. Viss ein ikkje får svar på det ein lurer på i den første samtalen, lovar Nav at ein saksbehandlar skal ringe tilbake innan 48 timar.

Nav tar imot 25.000 førespurnader på telefon dagleg, og gjennomsnittleg ventetid er no 21 sekund.