Fabrikken på Moltustranda vart teken i bruk i 1949. Eigarane var Sildefiskernes Fabrikklag, som seinare vart til Silfas. For fem-seks år sidan tok Welcon, med Arne Stang i spissen over anlegget. Stadig lågare kolmulekvotar er viktigaste årsaka til at fabrikken på Moltu har vorte overflødig. Det er likevel ei bedrift med stolte tradisjonar som no er historie. – Ein epoke er over, seier Ståle Pettersen, ein av dei tilsette ved Welcon Moltustranda til Sunnmørsposten.