Førre veke skreiv vi om den lokale motstanden mot planane om oppdrettsanlegg i Brandal.

Til høgre ser vi karta for korleis utvidinga av oppdrettsanlegget er tenkt. Det næraste bildet viser situasjonen i dag, medan bildet lengst til høgre viser anlegget etter ei  eventuell utviding.

Oppdrettselskapet Salmar Organic treng dispensasjon frå Kommuneplanen for å utvide anlegget.

Tidlegare yrkesfiskar Roger Korsnes er ein av dei som er uroa for framtida til villaksen i Brandal (arkivfoto).