Skrinlegg ikkje Stad skipstunnel, men utset anboda

foto