Ordførarane er sterkt kritiske til framgangsmåten

foto