Produksjonsfeil på nasjonale ID-kort – leveringstida aukar