Meiner ulempene med oppdrett er større enn fordelane

foto
Julie Sundgot Andersen har sendt inn innspel til kystsoneplanen på vegner av Hareid Næringsforum og Vekst i Hareid. Foto: Ingvild Aursøy Måseide