foto
hos kyrne: Yrket har gått i arv i generasjon etter generasjon: Mats, Magnus og Martin er sjette generasjon gardbrukarar. Heile familien er involvert i gardsdrifta, som inneber mjølke- og kjøtproduksjon. Foto: Linda Eikrem Foto: Linda Eikrem

Hardt arbeid i mange generasjonar

Tre generasjonar er involverte i gardsdrifta på Hjørungdal Gard.