Politiet gjennomførte søndag formiddag ein promillekontroll ved Hasundkrysset. I alt vart 59 bilførarar kontrollerte, men politiet fann at alt var i orden.

Eit unntak var det rett nok. Ein bilist kunne ikkje framvise gyldig førarkort, noko han vart bøtelagd for.