Denne reiskapen er over 100 år gammal, og laga av eine. Han ligg ved sida av ein 5-kronar, slik at du skal få ein viss peikepinn om storleiken.

Men er det nokon som veit kva det er for noko?

Vi kan gi berre eit lite stikkord: Truleg er det mest kvinner som har nytta seg av denne reiskapen - - .