Ungdomspanelet i Møre og Romsdal deler ut 125 000 kroner to gonger i året. Pengane går til ulike tiltak for ungdomar som har søkt om støtte.

Norunn Brøste Kjersem, leiar i Ungdomspanelet seier i ei pressemelding at dei har fått inn mange gode søknader i haust. Det kom inn 28 søknader, 13 får støtte. Det vart søkt om til saman nesten 900 000 kroner, men så mange kroner hadde dei ikkje å dele ut, så då måtte ungdomane diskutere seg fram til kven dei ville prioritere.

– Det er svært positivt å sjå så mange gode prosjekt. Dette er eit bevis på at ungdom i fylket er engasjert og vil bidra til å styrke ungdomsaktivitetane i sine lokalmiljø, seier Brøste Kjersem i same pressemelding om minner om at det er ny søknadsfrist til våren.

Slik vart pengane fordelte:

Utstyr til ungdomsklubben i Eide kommune             6300 kr

Norsk Fosterhjemsforening Møre og Romsdal       13 000 kr

Ballbinge til Lerstad skole                                      19 000 kr

Sommarshow på Larsnes                                     10 000 kr

NJFF Møre og Romdal                                             7500 kr

Utstyr til Smøla Ungdomsråd                                25 000 kr

Utstyr til Ytre Gurskøen ten-sing                           11 200 kr

Lan, Sunnmøre Data og Kultur                                6000 kr

Grimstadhøgda 4H                                                  8000 kr

Molde Danseklubb                                                   9000 kr

Åtgaum Kunstlaug                                                10 000 kr

Pengane går til prosjekt som stimulerer til ungdomsengasjement, og skal gå til ungdomsaktivitetar som elles ikkje får støtte frå det ordinære budsjettet til fylkeskommunen.