Linda Haddal Røssevoll får med seg Magnus Holstad som ny nestleiar i arbeidsutvalet etter Dag Bjåstad, som takka av etter fire år. Frå før sit Siv-Marit Røyset Kaldhol som sekretær og Hilde Brekke som kasserar. Andreas Moldskred er den femte personen i arbeidsutvalet, innvald som leiar av klubbhusstyret. Den store saka under årsmøtet var idrettslaget sin garanti til utbygginga av Nye Hareid stadion. Denne vart godkjent. Under årsmøtet vart Lidvar Rise tildelt idrettsmerket sin heiderspris, og takka for det med forteljingar og dikt - medan Andreas Moldskred fekk nål for å ha vore leiar av klubbhusstyret i 10 år.

Vidar Vollsæter gir seg som øvste leiar av Hareid IL etter 17 samanhengande år.